Πρόγραμμα εξοικονομώ

Σε συνέχεια της εφαρμογής του προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ το 2020, εντός του 2022 θα υλοποιηθεί το νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου (2021 – 2027) και από το Ταμείο Ανάκαμψης», αναφέρεται στον προγραμματισμό του ΥΠΕΝ. «Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει εργασίες και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε 80.000 κτίρια και κτιριακές μονάδες εντός του 2021.

Το πρόγραμμα εξοικονομώ είναι η βέλτιστη οικονομική ευκαιρία που παρέχεται για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών καθώς επιδοτείται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από το κράτος. Ταυτόχρονα με το πολύ χαμηλό προσωπικό κόστος για την υλοποίηση του έργου, συντελείται η μείωση εκπομπών άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι στη προστασία του περιβάλλοντος. Η DROMEAS Constructions αναλαμβάνει τη μελέτη και διεκπεραίωση του συνολικού έργου, παρέχοντας Εξατομικευμένες και αποτελεσματικές λύσεις.

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης

Home clear glass window cross section. Frame structure vector illustration

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέας γενιάς, με μέγιστη θερμομονωτική ικανότητα.

thermoprosopsiι

ΘΕΡΜΟΝΩΣΗ-ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Τοποθέτηση μόνωσης στις επιφάνειες που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εξοικονομώ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Κάλυψη αντικατάστασης των παλαιοτέρων ρυπογόνων συστημάτων θέρμανσης με νεότερα και πιο αποδοτικά.

εξοικονομώ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ

Εγκατάσταση-αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα και συνδυασμός αυτού με τα νέα συστήματα θέρμανσης-ψύξης.

air-conditioning εξοικονομώ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Α+++

Εγκατάσταση-αντικατάσταση κλιματιστικών τύπου inverter μέγιστης ενεργειακής απόδοσης.

smart home

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home).

Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Εξοικονομώ μέχρις ενός ποσού τα παρακάτω:

1 ΠΕΑ Α’ 

2 ΠΕΑ Β’ 

3 Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας

4 Σύμβουλος έργου 

5 Άδεια / Μελέτη

Κατηγορίες Εισοδήματος

Ποσοστά επιχορήγησης ανά κατηγορία εισοδήματος

Εισοδήματα και επιχορήγηση εξοικονομώ

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον επιδότηση με τη δυνατότητα για άτοκο τραπεζικό δανεισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής. Συνεχίζει να υφίσταται υπό το ίδιο πλαίσιο και διαδικασίες που ίσχυε για τους προηγούμενους κύκλους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: https://exoikonomo2021.gov.gr/