Υπηρεσίες

Εκπόνηση αναλυτικής μελέτης, επίβλεψης και εγκατάστασης Ηλεκτρομηχανολογικων έργων

Η DROMEAS Constructions προσφέρει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών αναφορικά με τις ανάγκες του χώρους σας.

Διαθέτουμε εξειδικευμένα συνεργεία και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, που αναλαμβάνει και φέρει εις πέρας κάθε πρόκληση στο χώρο σας.