Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, γνωστό και ως Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα έγγραφο πιστοποίησης στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το πιστοποιητικό το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία, ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου. Η DROMEAS Constructions διαθέτει πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές οι οποίοι είναι οι κατάλληλοι για να αναλάβουν την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Ένας πιστοποιημένος επιθεωρητής ενέργειας της DROMEAS Constructions θα έρθει σε εσάς για να λάβει τις απαραίτητες μετρήσεις και στη συνέχεια να εκδώσει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Ο μηχανικός μας, θα κάνει ακόμη συστάσεις για την μελλοντική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.