Συστήματα Πυρασφάλειας – Πυρανίχνευσης

Η παθητική πυροπροστασία ενός κτιρίου αποβλέπει στον έλεγχο της εξάπλωσης της πυρκαγιάς και στην έγκαιρη εκκένωση του κτιρίου από όσους βρίσκονται σε αυτό με ασφάλεια κατά την διάρκεια τη πυρκαγιάς. Η ενεργητική πυροπροστασία ενός κτιρίου αποβλέπει στην αντιμετώπιση και καταστολή της πυρκαγιάς εφόσον εκδηλωθεί. Η DROMEAS Constructions αναλαμβάνει τη μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας του κτιρίου.