Συστήματα Έξυπνων Σπιτιών

Το έξυπνο σπίτι αποτελεί μια τεχνολογική εξέλιξη, της οποίας οι δυνατότητες ελέγχου, και τηλεχειρισμού μιας κατοικίας ή γενικότερα ενός κτιρίου, μέσω ενός κεντρικού συστήματος, είναι απέραντες, αναπτυσσόμενες και πλήρως επεκτεινόμενες. Η DROMEAS Constructions σας προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη οικιακή εμπειρία. Σε μια εγκατάσταση Έξυπνου Σπιτιού, λειτουργίες όπως η θέρμανση, η σκίαση, και ο φωτισμός, αλληλοεπιδρούν με τρόπους που δεν θα μπορούσαν ποτέ σε μία συμβατική εγκατάσταση. Όλες οι συσκευές του σπιτιού επικοινωνούν μεταξύ τους ενσύρματα ή ασύρματα, δημιουργώντας έτσι ένα έξυπνο δίκτυο κτιριακού αυτοματισμού. Ένα ολοκληρωμένα αυτοματοποιημένο σπίτι, παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ποικίλων συνθηκών φωτισμού, προηγμένου ελέγχου ασφαλείας, διανομής εικόνας και ήχου και έξυπνης διαχείρισης ενέργειας.