Πιστοποιητικά Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ή αλλιώς Σχέδιο ΔΕΗ είναι ένα έγγραφο πιστοποίησης της καταλληλόλητας και της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών μας εγκαταστάσεων, που πρέπει να εκδίδεται για κάθε ακίνητο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αναλογικά με τη χρήση του ακινήτου. Η DROMEAS Constructions αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικού Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) για την οικία και την επιχείρηση σας. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, απαρτίζεται από αδειούχους ηλεκτρολόγους, οι όποιοί διαθέτουν άρτια εκπαίδευση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.